Καθημερινότητα
 

Γυμνάσιο Θηλέων Αιγίου 1963-64 στην Μητροπόλεως. Πίσω διακρίνεται το παλιό Ωδείο.