Καθημερινότητα
 

Καθηγητές Γυμνασίου Αιγίου το 1970.