Καθημερινότητα
 

Γυμνάσιο Ακράτας τέλη του 1950...