Καθημερινότητα
 

Κορίνα Μεντζελοπούλου, κληρονόμος της φίρμας Chateau Margaux, κόρη του Ανδρέα Μεντζελόπουλου με καταγωγή από την Ακράτα, που διέπρεψε στην Γαλλία ,ιδιοκτήτη μεταξύ των άλλων και  της φίρμας  των Σ/Μ Felix Potin .