Καθημερινότητα
 

Γιαγιά με την γίδα της . Άνοιξη  του 1956, Βουλωμένο Αιγίου...