Καθημερινότητα
 

Ελαιοτριβείο, με τα παλιά διυλιστήρια που χρησιμοποιούσαν τα ''μιτάφια'' για να βγάζουν το λάδι το 1955.....