Καθημερινότητα
 

Ο πρώτος τηλεφωνικός θάλαμος που έγινε στην Ελλάδα το 1930!......Στην οδό Πανεπιστημίου απέναντι από το Πανεπιστήμιο .Δεν υπάρχει πια γιατί δεν υπάρχει λόγος...