Καθημερινότητα
 

1946-1948: Εμφύλιος. Δημοτικό σχολείο σε ορεινό χωριό της Αιγιαλείας...