Καθημερινότητα
 

1952. ΔΗΜΟΤΙΚΟ σχολείο σε χωριό . Η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται, τα παιδιά ντυμένα , σόμπα και βιβλία... Καμιά φορά κοιτάζοντας την φωτογραφία σκέπτομαι... Τι να έγιναν αυτά τα παιδιά, που ρούφαγαν τα γράμματα διψασμένα για γνώσεις, από σοφούς, στην κυριολεξία, δασκάλους και δασκάλες; ....Το πιθανότερο είναι να πρόκοψαν και να είναι τώρα, μεγάλοι και τρανοί!.... Και κοντά, ή  ήδη στην σύνταξη...