Καθημερινότητα
 

Άγνωστη φωτογραφία που βρέθηκε  το 1977 στην κατεδάφιση παλαιάς σταφιδαποθήκης στην παραλία του Αιγίου.