Καθημερινότητα
 

1958 στις γειτονιές του Αιγίου.....