|Καθημερινότητα
 

ΝΟΜΙΣΜΑ του 1944 λίγο μετά την κατοχή. Ο πληθωρισμός στο  ζενίθ!....