Καθημερινότητα
 

1952  Τα   δρομολόγια των πλοίων από Πάτρα προς όλο τον κόσμο. Ακόμα και για  Ινδίες ,Αυστραλία και ΗΠΑ