Καθημερινότητα
 

1934 , Αιγιώτισσες φίλες σε εκδρομή, την πρώτη τους, στην  Αθήνα. Επαρχία, αλλά ντύσιμο άψογο.....