Καθημερινότητα
 

Δεκαετία του 1950, όλες οι γειτονιές ήσαν ένα σπίτι  και οι αυλές κοινές....