Καθημερινότητα
 

Γυμναστικές επιδείξεις  στην δεκαετία του 1950. Δεσπότης ο Γεώργιος [Πάτσης], και δεξιά ο Δήμαρχος Πάνος Μεντζελόπουλος.