Καθημερινότητα
 

1919, ομαδικό  μπάνιο με τα ρούχα στις εκβολές του Σελινούντα.....