Καθημερινότητα
 

Μικρή Αιγιώτισσα στις αρχές του 192Ο. Βρέθηκε στο αρχείο Μεσσηνέζη και μάλλον πρόκειται για την κόρη  του Λέοντα ,που είχε παντρευτεί κόρη  Νοταρά από την Κόρινθο.