Καθημερινότητα
 

Τρύγος, θέρος ,πόλεμος .....Κρέμασμα στις τζιβιέρες της σταφίδας για ξήρανση, σε ένα από τα πολλά σταφιδοχώρια της Αιγιάλειας.