Καθημερινότητα
 

Ο Σωτήρης Παναγιωτόπουλος το 1973 σε κάποια συνεστίαση ,μάλλον στο εστιατόριο  Βαρουξή.