Καθημερινότητα
 

Την δεκαετία του 1950 και του 1960, όποιο παιδί είχε ποδήλατο ήταν σαν να έχει σήμερα αυτοκίνητο..... Πολλά παιδιά από τα γύρω χωριά τα χρησιμοποιούσαν για να πηγαίνουν στο Γυμνάσιο....