Καθημερινότητα
 

Καφενείο στο συνοικισμό Νικ. Πλαστήρα ,μια Χειμωνιάτικη Κυριακή  του 1959....