Καθημερινότητα
 

Δεκαετία  του 1940, μέσα στην κατοχή, Αιγιώτης τσαγκάρης επί το.... έργο. Το μαγαζί του ήταν  στην Ανδρέου Λόντου.