Καθημερινότητα
 

Δεν  έχει ταυτοποιηθεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι  πίσω από τα Εισόδια αρχές του 1950.....