Καθημερινότητα
 

Πολλές φορές γίνονται και τέτοια....20/10/ 2017.