Καθημερινότητα
 

Η ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ Β’ Δημοτικού σχολείου Αιγίου το  σχολικό έτος 1960-61. Στο κέντρο η δασκάλα Μάχη Καραμήτσα και αριστερά η Ειρήνη Πετροπούλου.