Καθημερινότητα
 

Οι δάσκαλοι του Β' δημοτικού το 1951. Από αριστερά Παπαγιανόπουλος, Ηλιόπουλος, Ευρυδίκη Αποστολίδου, Ειρήνη Πετροπούλου, Κώστας Καρλης, Κώστας Τσιγκρής.