Καθημερινότητα
 

1920. O σύνδεσμος ''Υποδηματοποιών -Σανδαλοποιών Αιγίου'', πολυπληθέστατο σωματείο ενταγμένο μάλιστα στην δύναμη του Εργατικού Κέντρου, γιορτάζει την ετήσια γειρτή του με ψητά αρνιά σε κάποια εξοχή της περιοχής.... Οι τσαγκάρηδες κατασκεύαζαν αλλά και επιδιόρθωναν κυρίως παπούτσια , γιατί δεν είχαν εμφανιστεί ακόμα το έτοιμα, όπως σήμερα. Ο σύνδεσμος διαλύθηκε ....ελλείψει μελών το 1970. Τα τελευταία 3-4 χρόνια εμφανίστηκαν και πάλι τσαγκάρηδες και εδώ και σε πολλές πόλεις, έχουν μάλιστα πολύ δουλειά, λόγω κρίσης!...