Καθημερινότητα
 

Όλη η οικογένεια πάνω στο κάρο την δεκαετία του 1930.