Καθημερινότητα
 

Συνεργείο επισκευής  καρών την δεκαετία του 1930.