Καθημερινότητα
 

Τα κάρα μέχρι την δεκαετία του 1960 ήταν τα βασικά μέσα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων  στην περιοχή. Υπήρχαν πολλά και διαφόρων μεγεθών....