Καθημερινότητα
 

Δεκαετία του 1950. Μάζεμα της ελιάς στα λιοστάσια της Αιγιάλειας για το λαδάκι της χρονιάς.