Καθημερινότητα
 

Γυναίκα έξω από οίκο  ανοχής στον Πειραιά το 1925. Το..... επάγγελμα γνώρισε άνθηση μετά την άφιξη των Σμυρνιών το 1922 και επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα.