Καθημερινότητα
 

Δεκαετία 1950, τα κρασιά απαιτούσαν ...ιεροτελεστία για  να γίνουν.