Καθημερινότητα
 

Έπιπλο μαζί με το Πικ-απ απαραίτητο στα Ελληνικά σπίτια μέχρι το 1980.....