Καθημερινότητα
 

Πωλητής κανατιών και σταμνών σε δρόμο άγνωστης πόλης... Μάλλον στα στενά της Πλάκας στην Αθήνα.