Καθημερινότητα
 

25η Μαρτίου 1957 . Σχολική γιορτή στο Δημοτικό σχολείο της Κουνινάς.