Καθημερινότητα
 

Δεκαετία 1950.....Κορίτσια με προσωπικότητα ,σεβασμό, εργατικότητα και κυρίως ήθος.....