Καθημερινότητα
 

Αυτοί οι φούρνοι  με τις γιαγιάδες κράτησαν ζωντανή την Ελλάδα την δεκαετία του 1940-1950.