Καθημερινότητα
 

Τάκης Κούκας παλαιός παίκτης του ΠΓΣ, Ανδρέας Αρβανίτης βιομήχανος ιδιοκτήτης της ΕΒΕΠ και Θόδωρος Αναγνωστόπουλος πράκτορας του ΟΣΕ , τρεις εκλεκτοί Αιγιώτες και φίλοι.