Καθημερινότητα
 

Βασίλης Φλώρος ή Καρακάξας ποδοσφαιριστής του ΠΓΣ την δεκαετία του 1950 και  εύθυμος τύπος της αγοράς.