Καθημερινότητα
 

Βλέποντας τα πλοία να περνούν στον Κορινθιακό την δεκαετία του 1950....