Καθημερινότητα
 

Βουτιές στον Κορινθιακό την δεκαετία του 1950.....Τοτε που είχε 86 ειδών ψάρια… Φωτογραφία από το Μουσείο Μπενάκη