Καθημερινότητα
 

Χορευτικό συγκρότημα  στα Ψηλά αλώνια σε μια από τις πολλές εκδηλώσεις που γίνονται στην ιστορική πλατεία.