Καθημερινότητα
 

Ο Μητροπολίτης Αμβροσίες με το Δ.Σ του συλλόγου Αιγιαλέων της   Αθήνας. Αριστερά ο πρόεδρος κ. Σπηλιόπουλος και δίπλα  η Μ. Βαρουξή- Γκραικιώτη.