Καθημερινότητα
 

Δεκαετία του 1950. Ακόμα και τα μικρά παιδιά βοηθούσαν στο κτίσιμο του σπιτιού...