Καθημερινότητα
 

Παρέα Αιγιωτών στην κορυφή Παναγιά του όρους Κλωκός στις 8/9/1932.