Καθημερινότητα
 

Μοδιστράδικο στο Αίγιο την δεκαετία του 1930. Υπήρχαν πολλά και πολύ καλά.