Καθημερινότητα
 

Τσαγκαράδικο την δεκαετία του 1950, ένα από τα πολλά που υπήρχαν στο Αίγιο....