Καθημερινότητα
 

Θέρος στην Αρραβωνίτσα, Καλοκαίρι 1952.